Biyogüvenlik

Bu sayfa sadece bu dilde mevcuttur.

AB üye ülkesi olmayan bir ülkeden AB’ye bitki ürünleri taşınması

Avrupa Birliği üye ülkelerine taşınan bitkiler ve bitki ürünleri hastalıklı veya zararlı organizmalara sahip olabilir. Bu kapsamda, Avrupa Birliği tarafından bitki ve bitki ürünlerinin taşınması ile ilgili yürürlüğe konan düzenlemeler, bölgedeki bitkileri korumak ve sağlıklı kalmalarını sağlamak adına uygulanmaktadır.

Misafirlerimiz, uçuş ekiplerimiz ve ticari ithalat yapan kişiler için uygulanan bu düzenleme, bazı ithalat yasaklarını veya kısıtlamalarını kapsamaktadır. İlgili düzenlemeye, Avrupa Birliği Yönergesi 2000/29/EC Ek 3 – 5’ten ulaşılabilir. Dondurulmuş, kurutulmuş veya işlenmiş ürünler genellikle kapsam dışında tutulmaktadır.

Yasaklı ürünler

Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkeden aşağıdaki bitki türlerinin taşınmasına genellikle izin verilmemektedir:

  • Patates
  • Turunçgiller
  • Üzüm
  • İt üzümü ya da köpek üzümü olarak geçen Solanaceae familyası bitkileri

Bildirim Gerekliliği

Bitkilere ek olarak, Avrupa Birliği Yönergesi 2000/29/EC, Ek V’te belirtilen kesilmiş çiçekler, meyveler, tohumlar ve sebzeler de dahil olmak üzere tüm bitki kısımlarının Avrupa Birliği’ne kurallar dahilinde ithal edilebilmeleri için ilgili mercilere gösterilmek üzere bitki sağlığı sertifikasına (orijinali, kopyası değil) gerek duyulmaktadır. Sertifikanın ibraz edilmemesi durumunda bitkilerin taşınması mümkün olmayacaktır.

İstisnalar

Bitki sağlık sertifikası aşağıda yer alan ürünler için gerekli değildir:

  • Ananas
  • Hindistan cevizi
  • Durian
  • Muz
  • Hurma

Önemli:
Bahsi geçen gerekliliklerinin yerine getirilmemesi halinde, yazılı uyarı veya ceza uygulanması söz konusu olabilir.

Detaylı bilgi:

Seyahatinize başlamadan önce gideceğiniz ülkede geçerli gümrük düzenlemelerini incelemenizi ve AB üyesi olmayan bir ülkeden hangi tür bitkileri ve bitki ürünlerini taşımanızın mümkün olduğunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.