HES Kodu

Bu sayfa sadece bu dilde mevcuttur.

COVID-19 SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA REZERVASYON/SATIŞ/CHECK-IN VE BOARDING AŞAMALARINDA
HES KODUNUN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. tarafından Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uçuşlarda (satış, rezervasyon, check-in ve boarding) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın talimatı uyarınca, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, Türk vatandaşlığına sahip Sayın yolcularımızın iç hat uçuşlarına kabul edilebilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığından HES kodu almaları ve bu kodun T.C. Kimlik Numarası ile birlikte rezervasyon/satış aşamasında Şirketimize bildirilmesi gerekmektedir.

Şirketimize bildireceğiniz HES kodunuz ve T.C. Kimlik Numaranız, yukarıda yer alan mevzuat uyarınca periyodik olarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na gönderilecek olup, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bildirdiğiniz HES kodu ve T.C. Kimlik Numaranız üzerinden uçuşa uygun olmadığınızı Şirketimize bildirecektir. HES kodunuzun uçuşa uygunluk arz etmemesi halinde, bu durum, rezervasyon/satış işlemi esnasında bildirdiğiniz iletişim kanalı vasıtasıyla size bildirilecek ve satış/rezervasyon işleminiz iptal edilecektir. HES kodunuzun ve/veya TC kimlik numaranızın sisteme girilmemesi, HES kodunuzun TC kimlik numaranız ile eşleşmemesi, HES kodunun geçerliliğinin bulunmaması, kodun geçerlilik süresinin bitmiş olması, kodun yenilenmesi gerekmesi ve kod ile ilgili herhangi başka bir işleme ihtiyaç duyulması durumunda da rezervasyon/satış işlemi esnasında bildirdiğiniz iletişim kanalı vasıtasıyla sizinle irtibata geçilecektir.

HES kodunuzu, T.C. Kimlik Numaranızı gösteren bir belge ile birlikte check-in ve boarding aşamalarında da yetkililerimize bildirmeniz gerekmektedir. Bildireceğiniz HES kodu Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı veri tabanına gönderilecek olup, Bakanlık tarafından uçuşa uygun görülmemeniz durumunda uçağa kabul işlemleri gerçekleşmeyecektir.

İşbu aydınlatma metni kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı’na aktarılacak olan kişisel verileriniz, T.C. Kimlik Numaranız ve HES kodunuz olacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından sistemimize gönderilecek olan veri ise Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında HES kodunuzun uçuşa uygunluk arz edip etmediğine ilişkin bilgi olacaktır.

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının talimatlarına ve mevzuata uyarak, kamu düzeni ve güvenliğini tesis etmek, salgının yayılmasını önlemek, yolcularımızın sağlıklarını koruyabilmek amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

İşbu metinde belirtilen kişisel verileriniz KVKK 5/2 (ç) ve GDPR 6/1 (c) maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Bahse konu kişisel verileriniz, yukarıda zikredilen amaçlar için ihtiyaç duyulmadığında silinecektir. Kişisel verilerinizin SunExpress’e karşı hukuki süreçlerin başlatılabileceği süre (kanuni süre) boyunca saklanması gerekebilir. Kişisel veriler, SunExpress’in yasal olarak saklamaya yükümlü olduğu ölçüde ve sürece saklanacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında yukarıda yer alan taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ”e göre Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.’nin Yenigöl Mah. Nergiz Sok. No:84 Muratpaşa / Antalya adresine yazılı olarak iletebileceğiniz gibi [email protected] adresi üzerinden de başvuruda bulunabilirsiniz.

GDPR kapsamında haklarınızı kullanmak için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz. Kişisel verilerinizi talebinizi yerine getirebilmek ve kimlik tespiti amaçlarıyla hukuki yükümlülük uyarınca işlememiz gerektiğini hatırlatmak isteriz.