Kurallar ve Koşullar

Bu sayfa sadece bu dilde mevcuttur.

Bu genel taşıma koşulları, SunExpress’in taşımayı gerçekleştirecek havayolu şirketi olarak tanımlandığı her taşıma sözleşmeleri için geçerlidir.

Taşıma işi başka bir havayolu şirketi tarafından yapılsa bile SunExpress, diğer havayolu şirketleriyle yaptığı anlaşmalar nedeniyle uçak biletinin taşıma hanesinde taşıyıcı olarak göründüğü sürece, taşıma işi bu genel taşıma koşullarına tabi olacaktır. Taşınma işiniz başka bir havayolu şirketi tarafından gerçekleştirilecek olduğunda, SunExpress bu konuda sizi mümkün olan en kısa zamanda bilgilendirecektir

Ödeme

Rezervasyon sırasında onaylanan ücretler sadece, adına onaylı rezervasyon bulunan kişinin onaylı kalkış ve varış zaman ve yeri için geçerlidir. Ödemenin tamamının rezervasyon esnasında ödenmesi gerekmektedir.

Ödeme, telefonla ya da internet sayfamız üzerinden yapılan rezervasyonlarda kredi kartıyla (Master Card, Visa) yapılabilir. Rezervasyon esnasında ödemenin tamamının yapılması gerektiğinden, bilet ücreti anında tahsil edilecektir..

Ödememe veya gecikmeli ödeme durumlarında, Sun Express’in gecikme sebebiyle faiz talep etme hakkı. bulunmaktadır. Geri borçlandırma (diğer bir deyişle SunExpress tarafından tahsil edilmiş bulunan ücretin kısmen veya tamamen iade edilmesi veya başka surette talep edilmesi) hallerinde, yolcu SunExpress’in zarara uğramadığını veya uğradığı zararın kale alınmayacak kadar az olduğunu kanıtlayamadığı takdirde her rezervasyon için 10 Avro’luk götürü bir geri borçlandırma ücreti ödemekle yükümlüdür..
Yolcunun temerrerrüde düşürülmüş olmasına rağmen bir ödeme yapılmamışsa, SunExpress taşıma sözleşmesini fesh etme ve rezervasyondan vazgeçilmesine ilişkin aşağıda belirtilen kurallar uyarınca tazminat talep etme hakkı vardır. Uçuş herhangi bir mehil tayin edilemeyecek kadar kısa bir zaman içinde yapılacaksa, artık mehil tayininin zorunlu olduğundan bahsedilemez. Bu durumda SunExpress sözleşmeyi derhal feshedebilir ve taşımayı reddedebilir.

Uçuş Ücreti

Uçuş ücreti, uçağın hareket noktasından varış noktasına kadar olan taşıma işleminin karşılığıdır. Hükümet, yerel yönetimler, diğer devlet kuruluşları veya hava limanı işletmeleri tarafından yolcularla ilgili olarak veya herhangi bir hizmetten yararlandırılma sonucunda ortaya çıkan tüm vergiler, ücretler veya diğer harçlar uçuş ücretine ek olarak sizden tahsil edilir. Uçak bileti satın alınırken uçuş ücretine dahil olmayan vergiler, harçlar ve ek ücretler hakkında size bilgi verilir. Bildirilen vergiler, harçlar ve ek ücretlerde uçak biletinin düzenlenmesinden sonra artış meydana gelmesi durumunda, söz konusu artışı karşılamakla yükümlüsünüz.

Koltuk Rezervasyonu

Dış ülke uçuşları ile ilgili olarak koltuk rezervasyonu uçuştan 72 saat öncesine kadar yapılabilir. Pazar ve tatil günleri işbu saat hesabı yapılırken dikkate alınmaz. Koltuk rezervasyonu işlemi ücrete tabidir. Bu hizmet sadece SunExpress uçaklarıyla yapılan ve SunExpress Havayolu kodlu (XQ) SunExpress uçuşları için verilmektedir. Rezervasyonla ilgili masrafları ve şartları size rezervasyon yapılmadan önce açıklayabileceğimiz gibi konuyla ilgili ayrıntıları www.sunexpress.com sitemizde de bulabilirsiniz.

Güvenlik nedeniyle aşağıdaki kişilerin çıkış/acil çıkış yerlerinde oturmalarına izin verilmediğine dikkatinizi çekeriz.

 • Bebekler (2 yaş altı) ve 14 yaş altı çocuklar
 • Anne adayları
 • Hayvanlarını kabinde taşıyan kişiler
 • Bedensel ve/veya zihinsel engelli kişiler
 • Vücut ölçüleri, hastalık veya yaşlılık nedeniyle hareket imkanları kısıtlı olan kişiler

Acil çıkış yerindeki bir koltuğa rezervasyon yaptırmanız halinde, yukarıda sayılan kıstasların sizin ve tarafınızca rezervasyonu yapılan kişiler için geçerli olmadığından emin olunuz. Yukarıdaki kıstasların uygulama alanı bulduğu durumlarda, SunExpress belirtilen kıstaslara sahip kişiye başka bir koltuk gösterme hakkını haizdir. Söz konusu kişinin rezervasyon masraflarının iadesini talep etme hakkı bulunmamaktadır.

Tüm olanaklar denendiği halde başka bir koltuğa yönlendirme mümkün olmazsa SunExpress yukarıda belirtilen kıstasları haiz yolcu(ları) taşımayı reddedebilir.

Bilet

SunExpress taşıma işini sadece, taşıma belgesinde (bilet veya herhangi başka surette düzenlenmiş taşıma kimliği) adı geçen yolcuya sunar. Taşıma belgeleri başkasına devredilemez. Elektronik bir biletle seyahat etmediğiniz sürece, taşıma sadece, yolcunun adına düzenlenmiş geçerli taşıma belgesinin gösterilmesi halinde talep edilebilir. Elektronik bir biletle seyahat edilmesi halinde, ancak kimliğinizi gerektiği ölçülerde kanıtlayabilirseniz ve adınıza elektronik bir bilet düzenlenmişse taşıma talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Bileti kullanmama, iptal

Taşıma sözleşmesi tarafınızca her zaman feshedilebilir. Menfaatiniz gereği yanlış anlamalara mahal vermemek amacıyla size, işbu feshi işlem numaranızı bildirerek yazılı şekilde yapmanızı önemle tavsiye ediyoruz. Uçuşa gitmeme de aynı şekilde sözleşmenin feshi olarak değerlendirilir.
Fesih durumunda SunExpress sözleşme ile kararlaştırılmış ödemenin yapılmasını talep etme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, SunExpress sözleşmenin feshi sebebiyle yapmaktan kurtulduğu mutad masrafları veya sözleşmenin başka şekilde kullanımı halinde kendisine ödenen meblağları mahsup eder.
SunExpress’in hak kazandığı tazminat tutarı taşıma fiyatına bağlı olarak değişir. Aşağıda belirtilen yolcu başına iptal masraflarını tahsil ederken götürü meblağı tam sayı avro olarak yuvarlıyoruz. SunExpress’in herhangi bir zarara uğramadığını veya esasen daha az zarara uğradığını ispat etme hakkını haizsiniz. Tazminat hesaplanırken uçuş ücreti baz alınmakta olup bu ücretten hizmet bedeli düşülmektedir. Hizmet bedelleri iade edilmemektedir.

İptal kurallarımız hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Rezervasyon Değişiklikleri

Yüksek tarifeli uçuşlardan daha düşük tarifeli uçuşlara yapılan rezervasyon değişiklikleri, sadece asıl uçuş ücretinin alıkonmasıyla mümkündür. Yüksek tarifeli uçuşlara yapılan rezervasyon değişikliklerinde, değişiklik yapılan tarihteki (o günün uçuş ücreti) daha yüksek olan uçuş ücreti ile aradaki fark ilave olarak peşinen ödenmelidir.

Uçuş(ların) rezervasyonu yapıldıktan sonra ancak yolculuk öncesinde uçuş saati, varış yeri veya kalkış havaalanları ile ilgili değişiklik yapılması durumunda, hesaplamada uçuş ücretini temel almak suretiyle yolcu başına aşağıdaki rezervasyon değişikliği ücretlerini alıyoruz. Küsuratlı ücretler en yakın Euro değerine yuvarlanmaktadır.

Rezervasyon değişikliği kurallarımız hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

İkame Yolcu

SunExpress’in Yönerge ve Kurallarına göre, ikame yolcu mümkün değildir.

Vaktinde Hava Alanında Olma

Tarafınıza uçuşla ilgili olarak hazır bulunmanız için başka bir zaman bildirilmediyse uçuş saatinden 2 saat önce Check-in/Kontuar önünde bulunmakla yükümlüsünüz. Türkiye dahilindeki uçuşlarda, size uçuşla ilgili olarak hazır bulunmanız için başka bir zaman bildirilmediyse uçuş saatinden 90 dakika önce Check-in/Kontuar önünde hazır bulunmakla yükümlüsünüz. Lütfen, zaman planlamanızı bildirilen müracaat sürelerine uyacak şekilde yapınız. Bundan başka, çıkış işlemi yapmak ve uçağa binmek için bildirilen zamanda çıkış kapısında hazır bulunmakla yükümlüsünüz. Müracaat süresine uymadığınız veya uçağa binmek üzere çıkış kapısında vaktinde hazır bulunmadığınız takdirde SunExpress, uçuş rezervasyonunu iptal etmeye ve taşımayı reddetmeye yetkilidir. Bu kuralların sadece tarafınıza atfedilebilecek nedenlerle ihlali sonucu ortaya çıkan zararlarınız ve harcamalarınızdan SunExpress sorumlu değildir.

Yolcunun Davranışı

Uçaktaki davranışınız uçak, şahıslar veya eşyalar için bir tehlike arz ederse, mürettebatı görevinin yürütümü esnasında engellerseniz veya mürettebatın sigara yasağı, alkol ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere talimatlarına uymazsanız veya diğer yolculara ya da mürettebata nahoş davranışlarda bulunursanız veya zarar verirseniz, o vakit, SunExpress bu davranışların önlenmesi için kelepçeleme de dahil olmak üzere gerekli önlemleri alma veya 12. madde uyarınca taşımayı reddetme hakkını saklı tutar.

Yolcunun veya Bagajın Taşımasının Sınırlandırılması veya Reddedilmesi

Aşağıda sayılan şartlardan bir veya birden fazlasının mevcut bulunması halinde, SunExpress bir yolcunun veya bagajının taşınmasını veya taşınmaya devam edilmesini reddedebilir veya vaktinden önce sonlandırabilir:

Yolcu açısından

 • taşıma, uçuşun başladığı ülkedeki, varış ülkesindeki veya üzerinden uçulan ülkenin yürürlükteki kanun ve sair düzenlemeleri ile hukuki gereklerine aykırılık oluşturuyorsa;
 • taşıma, diğer yolcuların veya mürettebatın emniyetini, düzenini veya sağlığını tehlikeye sokarsa veya makul olmayan bir yük oluşturuyorsa;
 • Saldırı veya savunma amaçlı kullanılan her türlü silahı, özellikle atış, darbe, ateşli silahları ve püskürtme cihazlarını, mühimmat ve tehlikeli patlayıcı maddeleri, dış görünümleri veya nitelikleriyle silah, mühimmat veya patlama riski bulunan madde olarak değerlendirilebilecek eşyaları beraberinizde seyahate getiriyorsanız bunu, seyahate başlamadan önce bize bildirmek zorundasınız. İşbu maddeler ve/veya eşyalar ancak kargo veya kontrol edilmiş bagaj olarak tehlikeli maddelerin taşınması hakkındaki talimatlara uygun surette taşınabilirler.
 • Yolcunun alkolden ve uyuşturucudan kaynaklanan aczi de dahil olmak üzere, zihinsel veya fiziksel durumu, kendisi, diğer yolcular, mürettebat veya eşyalar için tehlike oluşturuyorsa;
 • Şahsınızın veya bagajınızın güvenlik kontrolünden geçmesini reddederseniz;
 • Geçerli uçuş ücreti, ödenmesi gereken vergiler veya ek ücretler daha önceki uçuşlar için de ödenmediyse;
 • Varış ülkesine giriş/çıkış için gerekli belgeleri beraberinizde götürmezseniz, geçerli seyahat evrakları yanınızda yoksa ya da uçuş esnasında işbu seyahat belgelerini tahrip eder veya üzerlerinde oynama yaparsanız, talebe rağmen bu belgeleri mürettebata tesellüm belgesi karşılığı teslim etmeyi reddederseniz;
 • Eğer daha önceki uçuşlarda aşırıya varan ölçüde kuraldışı davrandıysanız ve bu davranışınızın tekrarlanma olasılığı varsa;
 • Hastalığınız, sakatlığınız veya başka bir nedenle özel bir bakıma ihtiyacınız olduğu halde, bu durumu uçuşunuzdan en az 2 işgünü önce (48 saat) bize bildirmediyseniz;
 • Bir hamilelik durumunda planlanan doğum süresinden önceki son 4 haftalık süre içerisinde güvenlik önlemleri nedeniyle. Ayrıca, hamileliğin 36. haftasından sonra havayolu ile ulaşımın gerek sizin gerekse çocuğunuz için büyük risk taşıdığına dikkatinizi çekiyoruz.
 • Banka tarafından bir bildirimle haberdar olunan ve/veya SunExpress tarafından tespit edilen herhangi bir şüpheli satın alma işlemi durumunda; şüpheli işleme konu rezervasyonun iptal edilmesi ya da rezervasyon bedelinin SunExpress tarafından uygun görülen ödeme tipi üzerinden tahsil edilmesi hakkı SunExpress’e aittir.

Bagaj açısından

 • Bagajınız, bizden veya yetkili acentelerimizden temin edebileceğiniz, tehlikeli maddelerle ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) Yönetmeliklerinde tanımlanmış olanlar ile Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı Ek-17’de yer alan Yasaklı ve Tehlikeli Maddeler Listesi, Sıvı kısıtlamaları genelgesi ve uçağı, uçaktaki kişileri ve uçağın içindeki eşyaları tehlikeye sokabilecek nitelikteki maddeleri ihtiva ediyorsa,
 • Bunlara özellikle, patlayıcı maddeler, mühimmat, havai fişekler, aydınlatma fişekleri, gazlar, yanıcı olan, olmayan, derin dondurulmuş ve zehirli, parlayabilen sıvı maddeler, (örneğin kamp gazı, Aerosol, çakmak gazları, boyalar ve incelticiler, alev çıkaran katı maddeler (örneğin kibritler) ve diğer kolay alev alan malzemeler (örneğin çakmaklar),
 • Kendiliğinden yanmaya meyilli maddeler, suyla temasta yanabilen gaz çıkaran maddeler, Peroksit ve ağartıcı gibi oksitlenen maddeler, zehirli maddeler, hastalığa neden olan virüsler ve radyoaktif malzemeler.
 • Yakıcı maddeler (civa gibi), asitler (alkalik, bataryalar, batarya sıvısı ile doldurulmuş), manyetik maddeler, her türlü akıcı maddeler ve IATA Yönetmeliklerinde tanımlanmış olan tehlikeli maddeler dahildir.
 • Uçuşun başladığı ülkenin, varış ülkesinin veya üzerinden uçulan ülkenin mevzuatına göre taşınması yasak maddelerin taşınması.
 • Ağırlıkları, büyüklükleri veya cinsleri veya bozulabilirlikleri, kırılabilirlikleri ve hassasiyetleri nedeniyle taşınması riskli olabilecek ve dolayısıyla taşınmaya uygun olmayan eşyaların taşınması. Daha ayrıntılı bilgiyi bizden veya yetkili acentelerimizden temin edebilirsiniz.
  Bagajınızda yukarıda bildirilen maddeler varsa ve bunlar güvenlik kontrolleri sonucunda verilen bagajda tespit edilirse bagajınızdan çıkarılacaktır. İşbu tehlikeli maddelerin çıkarılması için bagajınızın açılması gerekmektedir.
 • Uçak altı bagajınız güvenlik nedeniyle yetkililer tarafından açılabilir. Kilitli olması halinde, doğabilecek zarardan SunExpress sorumlu olmayacaktır.

Bagaj Mevzuatı

Hava taşıma sözleşmesi dahilinde yanınızda bagaj ile seyahat edebilirsiniz. Ücretsiz olarak taşınabilecek bagaj sınırı, bilette veya hava taşıma sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklifinize esas teşkil eden icaba davet yazısında belirtilmiştir. Yolcuya tanınan taşıma sınırını aşan bagajın taşınması ve özel bagajların taşınması ek ücrete tabidir. Lütfen bağajınızın 32 kg’dan fazla olmadığına emin olunuz.

Check-in esnasında örnekleme yoluyla kontroller uygulanır. Sivri ve keskin cisimler (Bıçak, makas, manikür seti v.s.) el bagajında değil, uçağa teslim edilmesi gereken bagajda taşınmalıdır.

SunExpress’in, hava limanlarının güvenlik kontrollerinden geri çevrilen cisimlerle ilgili olarak herhangi bir sorumluluğu ya da saklama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

El Bagajı

Ağırlığı en çok 8 kilograma kadar olan el bagajını herhangi bir ücret ödemeden yanınızda götürebilirsiniz. El bagajı için geçerli azami ağırlık aşıldığı takdirde, SunExpress fazla bagaj için ek ücret alma hakkına sahiptir. El bagajının ölçüleri 55cmX40cmX20 cm’yi aşmamalıdır. Yer kısıtlamaları ve güvenlik nedenleriyle sadece bir el bagajına izin verilmiştir. 1546/2006 numaralı Avrupa Birliği Yönetmeliği gereğince, sıvı maddeler, basınçlı kaplar (örneğin spreyler), macunlar, losyonlar ve jel halindeki diğer maddeler, hareket noktası Avrupa olan uçuşlarda (yurtdışı uçuşlar da dahil olmak üzere), ancak paket başına toplam hacimleri en çok 100 ml olmaları koşuluyla el bagajında taşınabilirler. Önemli olan paketlerin üzerindeki yazılı dolum miktarıdır. Kaplar tekrar kapanabilen ve azami hacmi en çok 1 litre olan şeffaf plastik bir torba içine sığmalıdırlar ve işbu kaplar kontrol edilir. Yolcu başına bir torbaya izin verilmiştir. İlaç ve bebek mamaları için özel kurallar vardır. Avrupa Birliği’ne dahil olmayan çeşitli devletler de aynı veya benzer nitelikte kurallar uygulamaktadırlar. Daha ayrıntılı bilgileri yolcular SunExpress veya yetkili acentelerinden alabilirler.
Uyarı: 20 Nisan 2009’dan itibaren Türkiye’deki tüm hava meydanlarında uçak kabinine alınacak yolcu el/kabin bagajlarında sıvıların, aerosolların ve jellerin taşınabilecek miktarlarında kısıtlamaya gidilecektir. Gümrüksüz (Duty-free) mağazalardan satın alınacak ürünlerin konulduğu torbaların içerisine ürünlerin faturası da bulunmak ve açılmamak kaydıyla kısıtlamalardan muaftır. Check-in kontuarında biniş kartı (Boarding Card) alırken teslim edilen uçak altı bagajınızda uluslararası mevzuatlar (ICAO, ECAC, IATA, v.s.), milli mevzuatlar (Türk Sivil Havacılık Kanunu, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve EK-20, Gümrük mevzuatları, v.s.) ve SunExpress kurallarının yasakladığı tehlikeli, yasaklı ya da kısıtlamalı maddeler kapsamında değerlendirilmeyen her türlü sıvı taşınabilir. Uçak kabininde bulundurulacak olan el/kabin bagajında 1 (bir) litrelik (yaklaşık 20cm X 20cm ebatında) şeffaf, ağzı kilitli, plastik torba içerisinde her biri maksimum 100 (yüz) mililitrelik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilir. Hava meydanlarındaki son güvenlik kontrol noktalarında bu torbayı/poşeti çantadan çıkartarak X-Ray cihazına ayrı olarak koymak gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları yerine getirmeyen ve teslim edilmiş bagaj olarak kargo kısmında taşıma için uygun olmayan (örneğin hassas müzik aletleri gibi) maddelerin söz konusu olması durumunda, taşınma talep edilemez. Bu gibi maddelerin taşınması bu durumun tarafınızca önceden SunExpress’e bildirilmesine ve SunExpress’in işbu taşımayı onaylamasına bağlıdır. Söz konusu bagaj özel bagaj niteliğinde olduğundan, bu bagajların taşınması ek ücrete tabidir. Ücret karşılığı muhafaza sözleşmesi yapmadığınız sürece Check-in esnasında veya çıkış kapısında bagaj bırakmak zorunda kalırsanız bu hususla ilgili olarak SunExpress herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
Uçuş emniyeti nedeniyle Samsung Galaxy Note 7 mobil telefonların uçakta kullanımına izin verilmemektedir. Bu marka / model telefonlar uçuş esnasında tamamen kapalı modda olmalı ve hiçbir şekilde şarj edilmemelidir.

Özel Bagaj

Özel bagajın taşınması ücrete tabidir. Burada bilhassa spor cihazları (bisiklet, bodyboard, sörf tahtası v.s.) ve canlı hayvanlar girer ki canlı hayvan taşımasıyla ilgili olarak her ülkenin yasal mevzuatına ve IATA’nın canlı hayvan taşımacılığının kurallarına ilişkin yönetmeliğine de uyulması gerekmektedir. Hayvanlar uygun, sağlam, sızdırma ve kaçırmaya karşı güvenli kutularda taşınmalıdır. Güvenlik ve yer durumundan kaynaklanan nedenlerle, canlı hayvanların taşınabilmesi ancak bu hususun rezervasyon esnasında bildirilmesi ve SunExpress tarafından uygun bulunması durumunda talep edilebilir. Gerekli her türlü aşı, sağlık karnesi ve seyahat belgelerinin bulundurulması ve bunlara uyulmasından sorumlusunuz. Bu belirtilenlerin yerine getirilmemesi veya daha sonradan ispatlanamaması gibi durumlarda SunExpress’in hayvanların taşımasını reddetme hakkı bulunmaktadır.
Uçağa teslim edilen bagajın içinde bulunmaması gereken şeyler:
Para, mücevher, değerli metaller, kameralar, cep telefonları, dizüstü bilgisayar veya PC gibi elektronik cihazlar, iş evrakı v.s., pasaportlar ve diğer kimlik kartları, numuneler ve kıymetli eşyalar veya örneklerini bulunduramaz. Bu maddede sayılanların Bagaj içinde bulundurulmasından doğacak zarardan taşıyıcı sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki kurallara aykırı olarak uçağa teslim edilen bagajda yer alan eşyaların zarar görmesi veya kaybolması halinde, SunExpress, Varşova Konvansiyonu’nun 20 ve 21’inci maddeleri uyarınca sorumlu tutulamaz. Bu husus, bu tip eşyaların uçağa teslim edilen bagajda taşınması durumunda bagajın taşınması sırasında ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar için de geçerlidir.

Yasal Sorumluluk ve Dava Etme Süreci

Bu bilet gereğince taşıma, niteliğine gore Türk Sivil Havacılık Kanunu ve/veya Varşova Konvansiyonu’na tabi olabilir. İşbu mevzuat uyarınca ölüm, bedensel yaralanma; bagaj kaybı, hasarı veya gecikmeler nedeniyle havayolu şirketinin sorumlulukları kurallara bağlanır ve çeşitli sınırlamalara tabi tutulur.
Varşova Konvansiyonu’na göre sorumluluk sınırlamaları aşağıda belirtilmiştir:
SunExpress’in sorumluluğu;
1. Ölüm ve bedensel yaralanma halinde, 250.000,- Frank,
2. Uçağa verilen bagaj (kayıtlı bagaj) için 250,- Frank/kg ve el bagajı (kayıtsız bagaj) için 5.000,- Frank (250 Frank 20,- ABD Doları, 5.000,-Frank ise 400,- ABD Doları olarak uygulanacaktır.) ile sınırlıdır.
Bagaj için daha yüksek bir sorumluluk sınırı, yolcunun en geç işlem yapılması sırasında bu hususta özel bir beyanda bulunması ve kararlaştırılan meblağı ödemiş olması halinde geçerli olacaktır. Zarara ilişkin tazminat davası ancak 2 yıllık zamanaşımı süresi içinde açılabilir. İşbu süre uçağın varış yerine ulaştığı veya ulaşması gerektiği veya taşımanın kesildiği tarihte başlayacaktır. Uçağa vermiş olduğunuz bagaj içerisinde, güvenlik kontrollerinde çıkarılması gerekli maddeler bulunup, bunların çıkarılması nedeniyle uğradığınız zararlardan SunExpress sadece kastının veya ağır kusurunun bulunması halinde sorumlu tutulabilir.

Uçuş Planları ve Uçuş Saatleri/-Değişiklikleri

Uçuş planlarında bildirilen uçuş saatleri taşıma sözleşmesinin ayrılmaz parçası olmayıp, yayınlanma tarihi ile rezervasyon veya seyahat tarihi arasında değişebilir. SunExpress rezervasyon isteğinizi kabul etmeden önce, o anda geçerli olan planlanmış uçuş saati hakkında size bilgi verecektir. Rezervasyon yapılırken kesin uçuş zamanı belirtilmediği sürece, SunExpress’in uçuşu, önceden belirlenmiş kalkış saatinde başlatmakla değil, taşımayı rezervasyonda belirtilmiş ulaşım gününde gerçekleştirmekle yükümlü olduğuna dikkatinizi çekmek isteriz.. Uçuş saatleri kesinleşir kesinleşmez size bilgi verilecektir. SunExpress uçuş saatleri değişikliklerini asgari ölçüde tutmaya çaba gösterecek ve sizi mümkün olduğu kadar önceden değişikliklerden haberdar edecektir. Duyurulan uçuş saatleri uçuş işletme sebepleri nedeniyle makul düzeyde değişikliklere tabi olabilir.
SunExpress rezervasyonu yapılan taşıma için, gelecekte de sorumlu kalmak kaydıyla uçağı değiştirmeye, taşıma işini tamamen veya kısmen üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Başka bir havayolu şirketine değişim söz konusu olduğunda, değişimle ve diğer uçak şirketinin kimliğiyle ilgili olarak mümkün olan en kısa zamanda, en geç uçağa binerken bilgilendirileceksiniz. Kendileriyle taşımacılık işi yapılması caiz olmayan uçak şirketlerinin listesi LBA’nın internet sitesi üzerinden incelenebilir.

Elektronik Cihazlar

Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, PDA, CD-çalarlar, elektronik oyuncaklar, yayın işlevine sahip cihazlar, radyolu oyuncaklar ve Walkie-Talkie gibi elektronik cihazların uçakta izinsiz kullanımı yasaktır ve cezalandırılabilir. İşitme cihazları ve kalp cihazları yukarıda sayılanlara dahil değildir.

Sigara İçilmeyen Uçuşlar

Tüm SunExpress uçuşları sigara içilmeyen uçuşlardır. Uçaktaki tüm bölümlerde ve uçakta bulunulan süre boyunca sigara içmek yasaktır.

Seyahat Belgeleri

Seyahatiniz için gerekli seyahat belgelerini ve vizeleri tedarik etmek ve hareket, varış ve transit ülkedeki tüm kurallara uymak bir zorunluluk olup bu hususlar sizin sorumluluğunuzdadır.
Göz önüne alınması gereken mevzuata veya talimatlara uyulmaması, ihmalkarlık, gerekli evrakın temin edilmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkacak sorunların sonuçları ile ilgili sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Seyahat edilecek ülkelerdeki kurallar uyarınca gereken giriş-çıkış evrakını, sağlık belgelerini ve diğer belgeleri seyahatten önce bulundurmaya ve işbu belgelerin örneklerini tarafımıza ibraz etmeye yükümlüsünüz. Eğer ilgili kurallara uymazsanız veya evraklarınız tam değilse, kurallara uymamanız nedeniyle ortaya çıkan kayıp veya masraflarınızdan sorumlu olmadığımız gibi sizi uçuşa almama hakkımızı da saklı tutuyoruz.

Ülkeye Giriş Kurallarının İhlali ve Bu Durumun Hukuki Sonuçları

Bir ülke tarafından ülkeye girişiniz kabul edilmezse, söz konusu ülke tarafından SunExpress’e kesilecek para cezasının ödenmesinden siz sorumlu olacaksınız. Ayrıca, bir ülkeye (transit veya gidilecek ülke) girememeniz durumunda, SunExpress sizi resmi kurumların emirleri uyarınca hareket ülkesine veya başka bir yere götürmek zorunda kalırsa, ilgili uçuş ücreti tarafınızca ödenecektir. İşbu uçuş ücretinin ödenmesi için taşımanın kullanılmayan kısmına ilişkin tarafınızca ödenen para veya SunExpress’in uhdesindeki size ait diğer kaynaklar kullanılabilir. Reddedilen veya çıkarılan yere kadar yapılan taşıma için ödenen uçuş ücreti iade edilmez.
İlgili ülkelerin giriş çıkış seyahatleriyle ilgili mevzuatı takip etmemeniz veya işbu mevzuata uygun olarak gerekli evrakı hazır etmemeniz nedeniyle SunExpress para cezası ödemek, depozito yatırmak veya başka masraflar yapmak zorunda kalırsa, söz konusu miktarları talep üzerine SunExpress’e ödemekle yükümlüsünüz. Bu tip harcamaları karşılayabilmek için SunExpress size ait henüz kullanılmamış uçak biletlerini veya paraları kullanma hakkına sahiptir. Para cezalarının miktarları ülkeden ülkeye farklılık göstermekte olup işbu miktarlar uçuş ücretinin çok üzerinde olabili

Tazminat kapsamında hediye çeki

SunExpress hediye çeki kullanım koşulları:

1. Kupon 4 yıl boyunca geçerlidir ve kod şeklinde kullanılmak üzere geçerlidir.

2. Kupon, a) Çağrı Merkezi merkezi aracılığıyla b) web sitemiz sunexpress.com’dan veya c) anlaşmalı seyahat acenteleri aracılığıyla uçuş ve ek hizmet satın alımında kullanılabilir (Çağrı Merkezi iletişim bilgilerine www.sunexpress.com üzerinden ulaşabilirsiniz).

3. Söz konusu kupon, önceden sipariş verebilecek tüm SunExpress ek hizmetleri (Paket Yükseltme, Xleg koltuk, Premium yemekler, Fazla bagaj vb.) için geçerlidir ve tüm XQ uçuşlarını kapsamaktadır. Üçüncü şahıslar tarafından sağlanan hizmetler için kullanılamaz ve uçak içerisinde satın alınabilen, Duty Free, uçak içi eğlence ve yiyecek içecek gibi hizmetleri kapsamamaktadır. Kupon Duty Free ön siparişler için kullanılamaz.

4. Kupon sahibi mevcut tutar sıfırlanana kadar kullanabilir. Ayrıca belirtilen bitiş tarihi sona erene kadar kupondan defalarca kez yararlanabilir.

5. Kupon tutarı bir sipariş için yeterli değilse, kalan tutar kredi kartı ile tamamlanabilir.

6. Kupon alıcı tarafından, alıcılar dışındaki kişilere uçuş ve ek hizmet satın almak için de kullanılabilir.

7. Hediye çeki tur operatörü ve üçüncü şahıslar tarafından satışa sunulan SunExpress uçuşları ve hizmetleri için kullanılamaz.

8. SunExpress, çalınan veya kaybedilen kuponlarla ilgili hiçbir sorumluluk taşımamaktadır. Kupon kodunu üçüncü şahıslara vermemenizi öneririz, zira paylaşılan şifreniz bilginiz/onayınız dışında kullanılabilinir.

9. Kupon nakit olarak ödenememektedir. Ayrıca; seçimlik hakkın kupon olarak kullanılması halinde, işbu seçimlik haktan dönülerek nakit ödeme talep edilemeyecektir.

Bilgilerin Korunması

Kişisel bilgilerinizin toplanma nedeni ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi bulunan bir durum söz konusu olduğunda aşağıdaki amaçlarla SunExpress’in kullanımına sunulduğu tarafınızca kesinlikle kabul edilmektedir.
· Türkiye ve herhangi bir ülkenin tüm uygulanabilir kanunlarına, kurallarına ve düzenlemelerine uygun bir şekilde, veBelirtilmekte olan şartlar ve koşullar altında uygulandığı sürece, ve
· Uçuş ve gerektiğinde ek hizmetlere ilişkin rezervasyonlarının yapılması, seyahat ve giriş formalitelerinin yerine getirilmesi ve işbu bilgilerin uçuşun gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili mercilere bildirilmesi ile
· SunExpress’in hak, hukuk ve kar/kazancı ve/veya web sitesinin diğer kullanıcılarının hak, hukuk ve kar/kazancı gözetilerek veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
SunExpress’i, yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde, işbu bilgileri yukarıda bildirilen hizmetleri yerine getiren ilgililere vermeye yetkili bürolarına, yetkili acentelerine, yurt içindeki ve yurt dışındaki yetkililere, güvenlik güçlerine, adli makamlara, diğer uçak şirketlerine ve sair kişilere vermeye yetkili kılmaktasınız.

Seyahat Sigortaları

Sigorta hizmetleri, özellikle seyahatten vazgeçilmesi durumunda masrafların ödenmesine ilişkin sigorta uçuş ücretine dahil değildir. Bu hususu kapsayan bir sigortanın rezervasyon esnasında yaptırılmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Web sitemiz üzerinden seyahat sigortası alan yolcularımız sigorta poliçe işlemlerinin tamamlanması için rezervasyon esnasında sundukları müşteri bilgileri, şahsi bilgileri ve kredi kartı bilgilerinin sigorta şirketi ile paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiklerini ve bu hususta SunExpress’i yetkilendirdiklerini kabul ve beyan eder.Sigorta kapsamında meydana gelen bir olayla ilgili olarak detaylarıyla yazılmış bir zarar bildiriminin sigortacıya yapılması gerekmektedir. SunExpress sigorta işlemleriyle ilgili yetkili muhatap değildir.