Muvafakatname

Bu sayfa sadece bu dilde mevcuttur.

Şirket bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Almanya Yerel Kanunları, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Regülasyonu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Güneş Ekspres Havacılık A.Ş.’nin ( “SunExpress” ve/veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim.

Şahsıma ait kişisel veriler SunExpress tarafından yolcu taşıma sözleşmesi kapsamında bilet satışı, ek hizmetlerin sunulması, rezervasyon ve check-in işlemlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenmekte ve saklanmakta ve iş süreçlerinin veya mevzuatın gerektirmesi halinde yurt içi veya yurt dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlara, sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalara, acentelere ve SunExpress ortak ve iştiraklerine aktarılmaktadır.

İşbu muvafakatname, yolcu taşıma hizmetlerinin sunulabilmesi için akdedeceğimiz/akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve ayrıca tüm kişisel verilerimin pazarlama faaliyetleri kapsamında uçuş teklifleri, avantajlı uçuş değişikliği teklifleri diğer promosyon teklifleri sunulması amacıyla işlenmesine, müşteri memnuniyet anketi ve market araştırmasına katılımın önerilmesi amacıyla iletişime geçilmesine (e-posta veya telefon aracılığıyla) ve bu anket ve araştırmaların analiz edilmesi amacıyla işlenmesine, sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalara, acentelere, SunExpress ortak ve iştiraklerine aktarılmasına ilişkin açık rızamı içermektedir.

Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı içeren işbu muvafakatname tarafımdan hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle kabul edilmektedir.