SunExpress’te Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Bu sayfa sadece bu dilde mevcuttur.

SunExpress olarak faaliyetlerimizi eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etme taahhüdümüze büyük bir bağlılıkla yürütüyoruz. Çeşitlilik bizim için farklı yetenekler, düşünce yapıları, bakış açıları ve niteliklere sahip bireylerin organizasyonumuz bünyesinde istihdam edilmesi demektir.  Kapsayıcılık ise her bir çalışanımızın yeteneklerinin değerinin tanınması ve farklı yeteneklerin bir araya gelmesiyle işimizde daha başarılı olma hedefimizi ifade eder.

Öncü bir tatil hava yolu şirketi olarak, uzun yıllara dayanan sektör uzmanlığımız, yerleşik güvenlik kültürümüz ve yenilikçi ruhumuzla tüm çalışanları için fırsat eşitliği sağlayan bir işveren markası olmak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çeşitliliği gücümüzün kaynağı olarak görüyoruz ve tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunuyoruz.

Bu doğrultuda çalışanlarımızın gönüllü olarak çalışmalarını yürüttüğü, Türk havacılık sektöründe bir ilk olan Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitemizi oluşturduk. Bununla birlikte Çeşitlilik ve Kapsayıcılık politikamız ve taahhütlerimizin bir parçası olarak havacılık sektöründe kadın temsiliyetinin artırılmasını ve sektörde cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın geliştirilmesini amaçlayan IATA 25by2025 girişimini imzaladık.

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık İlkelerimiz

1. Çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı kurum kültürünü teşvik eden, fırsat eşitliği sunan bir işveren markasıyız.

Fırsat eşitliği sunan bir işveren markası olarak, şirketimize yapılan tüm başvuruları bireysel farklılıklardan bağımsız olarak değerlendiriyoruz. Farklı yeteneklere sahip olmanın en büyük gücümüz olduğuna inanıyoruz. Bünyemizde istihdam ettiğimiz mevcut ve potansiyel yeteneklerle ilgili tüm kararlarda yalnızca yetkinlik, bilgi birikimi, beceri ve deneyime odaklanıyoruz.

2. Çok uluslu yapımız doğrultusunda çeşitliliği ve kapsayıcılığı farkındalığı ve etkileşimi artırarak destekliyoruz.

SunExpress olarak, farklı özellik ve deneyimlere sahip bireyleri istihdam eden çok kültürlü bir şirketiz. Farklı yeteneklerin, rekabet avantajımızı korumanın temel itici güçlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Küresel ve kapsayıcı bir düşünce yapısına sahip bir iş gücü için çaba gösteriyoruz.

3. Kapsayıcı bir çalışma ortamını teşvik ediyoruz. Liderlik ve yetenek gelişiminde “herkes için eşit fırsatlar” sunuyoruz.

İşimizin çok yönlü yapısı doğrultusunda uzmanlıkta en yüksek seviye için çalışıyoruz. Tüm çalışanlarımızın gelişimlerindeki bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için birçok fırsat sunuyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılığa öncelik vererek SunExpress’in kurumsal değerlerini ve düzenleyici standartlarını yansıtan ortak bir düşünce yapısını teşvik ediyor ve geliştiriyoruz.