Verilerin korunması

Bu sayfa sadece bu dilde mevcuttur.

Veri toplama ve kullanma

SunExpress kişisel bilgilerinizi sadece bir rezervasyon amacıyla, rezervasyonunuzu gerçekleştirmek ve/veya daha önce verilmiş bilgileri tekrarlamanızı önlemek için ve yalnız gerekli kapsamda kullanır. Tarayıcınızın çerez kullanımına izin vermemesi halinde, rezervasyon için gerekli bilgileri her seferinde yeniden girmeniz gerekecektir. Kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmıyoruz. İş ortaklarımızın hizmetlerine karşılık yapacağınız rezervasyonları söz konusu iş ortaklarıyla gerçekleştireceksiniz. Bu konuda özel bir uyarıyla bilgilendirileceksiniz. Veri korumayla ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymamız tabiîdir.

Bu web sitesi Google Inc. (“Google”) şirketinin web analiz hizmeti olan Google Analytics ürününü kullanır. Google Analytics “Çerez” adı verilen, bilgisayarınızca kaydedilen ve web sitesini kullanma biçiminizin incelenmesine izin veren metin dosyalarından yararlanır. Bu web sitesini kullanmanızla ilgili olup, çerezler sayesinde elde edilen bilgiler kural olarak Google’ın Birleşik Devletlerdeki bir sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir.
Bu web sitesinde IP anonimleştirme uygulanır. Böylelikle Google’ın IP adresi Avrupa Birliği üye ülkelerinde, ya da Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının taraf ülkelerinde önceden kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda IP adresi tam olarak Google’ın Birleşik Devletlerdeki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google bu bilgileri, web sitesi sahibinin talimatıyla web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesinin faaliyetiyle ilgili raporlar hazırlamak ve sitesi sahibini site kullanımı ve İnternet kullanımıyla ilgili hizmetler hakkında bilgilendirmek için kullanır.
Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından iletilen, IP anonimleştirmeyle kısaltılan IP adresi Google’ın diğer verileriyle birleştirilmez. Çerez kaydını tarayıcınızın ilgili ayarları üzerinden engelleyebilirsiniz; ancak böyle bir durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini bütün kapsamlarıyla kullanamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Bunun dışında, aşağıda verilen linkte mevcut tarayıcı eklentisini indirip kurarak çerez tarafından derlenen ve web sitesini kullanmanızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) Google’a iletilmesini ve söz konusu verilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Bu web sayfası ilgi alanına dayalı reklamlar için Google Remarketing adlı bir Google yazılımı kullanmaktadır. Google dahil üçüncü hizmet sunucular İnternet üzerindeki web sitelerinde reklamlar gösterir ve bu amaçla bir ziyaretçinin bu web sitesini önceki ziyaretleriyle ilgili, kaydedilmiş çerezler kullanır. Böylelikle elde edilen (örneğin yaş grubu, muhtemelen cinsiyet ve ziyaret edilen sayfalar vasıtasıyla ilgi alanları) veriler sayfanın Google Analytics ile değerlendirilme raporuna dahil edilir. Çerezlerin Google tarafından bu amaçla kullanılmasını aşağıdaki URL’den yine Google tarafından hazırlanan tarayıcı eklentisini indirip kurarak önleyebilirsiniz: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Kullanıcı farklı bir seçenek olarak üçüncü şahısların çerez kullanımını devre dışı bırakmak için ağ reklam girişimi devre dışı bırakma sayfasını ziyaret edebilir: http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz.

Türkiye:
http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz

Almanya:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Belçika:
http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren
http://www.youronlinechoices.com/be-fr/controler-ses-cookies

Avusturya:
http://www.youronlinechoices.com/at/praferenzmanagement

Hollanda:
http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

İsviçre:
http://www.youronlinechoices.com/ch-fr/controler-ses-cookies
http://www.youronlinechoices.com/ch-de/praferenzmanagement
http://www.youronlinechoices.com/ch-it/le-tue-scelte
http://www.youronlinechoices.com/ch-rm/your-ad-choices

Büyük Britanya:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Fransa:
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

İtalya:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Sojern Limited (“Turn Media”):
http://preferences-mgr.truste.com/?affiliateId=111

SunExpress üzerinde ilanlarımızı yerleştirdiğimiz web sitelerinin tedariki için üçüncü şahıslar tarafından hizmete sunulan teknolojilerden yararlanır. Bu teknolojiler size reklam sunmak için bu web sayfası ve üzerine ilanlarımızı yerleştirdiğimiz web sayfalarını ziyaretiniz ile ilgili bilgileri kullanır (sözü edilen bilgiler adınızı, adresinizi veya benzer kişisel verilerinizi içermez). Sunma sürecinde tarayıcınız üzerine tek bir çerez yerleştirilebilir veya kullanılabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi reklamlarımızı daha iyi yönetebilmemiz amacıyla, tarayıcınız üzerine web reklam ortağımız tarafından sağlanan web işaretçileri de yerleştirilebilir. Böylesi web işaretçileri bir arama motoru web sitemizi arar aramaz sunucularımızın tarayıcıyı hangi reklamın sitemize yönlendirdiğini belirten çerezi belirlemelerine imkân verir. Böylece derlenen bilgiler kişisel verilerinizi belirtmez. Reklam ortaklarımız ve veri toplamayı engelleme imkânları konusunda daha fazla bilgi için burayı tıklayın.

Bu internet sitesi, intelliAd Media GmbH firmasının, Sendlinger Str. 7, 80331 Münih, teklif yönetimli (bid management) internet analiz hizmetini kullanır. İhtiyaca yönelik tasarım ile bu internet sitesini en iyi hale getirmek için anonimleştirilen kullanım verileri toplanır ve toplu olarak kaydedilir ve bunun yanı sıra bu verilerden takma adlar kullanılarak kullanıcı profilleri oluşturulur. intelliAd Trackings (takip) kullanıldığında, çerezler yerel olarak depolanır. Anonimleştirilen kulanım verileri ve profilleri, internet sitesi ziyaretçisi olarak kimliğinize bir çıkarsama yapılmadan hem internet sitesi işletmecileri ve hem de intelliAd‘in diğer müşterileri tarafından da kullanılabilir. Kullanım verilerinizin (anonimleştirilerek oluşturulan) veri saklamasına ilişkin olarak gelecekte de buna itiraz hakkına sahipsiniz. Bunun için intelliAd Opt-Out (vazgeçme) fonksiyonunu kullanınız.

Veri İletimiyle ilgili Güvenlik Bilgileri

Güvenli teknolojiler kullanıyoruz; bilgileriniz Federal Veri Koruma Yasası hükümleri uyarınca işlenmektedir. Tarafımızca kullanılan Güvenlik Sunucusu Yazılım SSL protokolü, İnternet düzeyinde tanınan bir şifreleme yöntemidir. Verilerinizin şifrelenmesi oturum açma verilerini, ödeme bilgileri dahil tüm kişisel verileri ve rezervasyon bilgilerini kapsar. Verilerinizin şifrelendiği size tarayıcınızdaki kapalı kilit simgesiyle belirtilir.