SunExpress Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Bu sayfa sadece bu dilde mevcuttur.

Genel

Gizliliğiniz, sizin için olduğu kadar Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. („SunExpress“) için de önemlidir. Bu nedenle SunExpress Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında size ait kişisel verilerin SunExpress tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde işlenebileceği ve kimlerle paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktayız. İnternet sayfamız, veya diğer elektronik iletişim ve satış kanallarımız aracılığı ile SunExpress ile kişisel verilerinizi paylaşmanız halinde bu veriler Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metnimize uygun olarak kullanılacaktır.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni SunExpress tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ve Sunexpress Kişisel Verilerin Korunması politikası uyarınca hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni kapsamında değişiklikler olması halinde en güncel versiyonu internet sitemiz üzerinden görüntülemenizi tavsiye ederiz, SunExpress kişisel veri koruma kuralları ile ilgili her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve uyuşmazlıkların çözümünde Antalya mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenme Amacı ve Aktarımı

SunExpress, Kanun ve sair mevzuat (TTK, Havacılık Mevzuatı, Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı vb.) hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin güvenliğine verdiğimiz önem doğrultusunda, Kanun’a uygun olarak burada belirtilen şartlar uyarınca SunExpress tarafından veya SunExpress adına kaydedilmekte, işlenmesini gerektiren sebeplerin varlığı halinde güncellenmekte ve saklanmakta, yurt içi ve yurt dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.

SunExpress, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde:

 • Adınızı, soyadınızı, mesleğinizi, adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı, e-posta adresinizi ve diğer iletişim bilgilerinizi,
 • Kimlik ve pasaport bilgilerinizi,
 • Biletleme ve uçuş rezervasyon detaylarınızı,
 • Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi,
 • Ürün sipariş bilgilerinizi,
 • Kişisel ilgi alanlarınıza ilişkin bilgilerinizi,
 • Ürün ve hizmetlere ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında çalışanlarımıza iletmiş olduğunuz bilgilerinizi,
 • İnternet sitemiz ve diğer iletişim kanallarımızı kullanımınıza ait bilgilerinizi,
 • Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi, toplayabilir.

SunExpress, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi:

 • Rezervasyon ve bilet alımlarınızı gerçekleştirmek ve uçuş hesabınızı yönetmek,
 • Seyahat gereksinimlerinizi daha iyi karşılamak,
 • Size özel uçuş teklifleri ve hizmetleri sunmak,
 • Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde gizlilik koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları üçüncü kişiler ile paylaşmak,
 • İnternet sitemizi ve diğer iletişim ve satış kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair analiz yapmak ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü hale getirmek,
 • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek,
 • Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan hizmet sağlayıcılar vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
 • Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtmak, yeni ürünler, özel uçuş teklifleri ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğü diğer bilgiler hakkındaki promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek,
 • Uçuş emniyeti ve uçuş güvenliğinin sağlanması, SunExpress, SunExpress çalışanları, SunExpress’e hizmet veren kuruluşlar veya bunların çalışanlarının veya SunExpress’in misafirlerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dahil olmak üzere yasal yükümlülüklerin veya yetkili idari kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, amacıyla kullanabilir.

SunExpress, açık rızanıza istinaden veya ilgili yasal düzenlemelerde izin verilen hâllerde, kişisel verilerinizi burada sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında:

 • İş ortaklarıyla,
 • Çalışanlarıyla, grup şirketleriyle, hizmet sağlayıcılarıyla, işlemlerinizi gerçekleştiren yetkili acenteleriyle, uçuş işbirlikleri ve ortaklıkları çerçevesinde diğer havayolu şirketleriyle,
 • Havayolu taşımacılığı kuralları gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,
 • Kamu ve uçuş güvenliğinin sağlanması ve seyahat gerçekleştirilen ülkelerde yürürlükteki yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile ilgili idari mercilerle paylaşabilir.

Kanun Kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca her zaman Şirketimize başvurarak:

(a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,

(f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması şartıyla kişisel verilerinizin silinmesini veya anonim hâle getirilmesini isteme,

(g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(h) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahipsiniz.

(ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Bu yöndeki taleplerinizi yazılı olarak TR-07230 Antalya, Türkiye P.O Box 28 Yenigöl Mah. Nergiz Sok. No: 84 PK Muratpaşa / Antalya / Türkiye’deki Müşteri İlişkileri İletişim Adresimize iletebilirsiniz.

Ticari Elektronik İletiler

Ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak; biletleme sırasında ve diğer her türlü SunExpress mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde, iletişim bilgileriniz üzerinden SunExpress ve SunExpress iş ortakları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler, özel uçuş teklifleri, seyahatiniz ile ilgili veya SunExpress tarafından ilgi çekici bulacağınız düşünülen diğer bilgiler hakkında ticari elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Her zaman tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler üzerinden söz konusu iletilerin bazı veya tüm iletişim kanalları üzerinden iletiminin durdurulmasını talep edebilirsiniz.

Bağlantılar

SunExpress internet sitesi bağlantı verilen başka şirketlerin kapsamında, bağlantı verilen başka internet sitelerinde SunExpress’in hiç bir kontrolü bulunmadığından SunExpress sorumlu olmayacak, bu bağlantılardan herhangi birini kullandığınızda, sitemizin gizlilik hüküm ve şartları geçerli olmayacaktır.

Bağlantı verilen internet sitelerinde erişimizden, içeriğinden, kullanımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden doğan sorumluluklar tamamen size ait olacaktır.

Güvenlik

SunExpress tarafından güvenli teknolojiler kullanılmakta; bilgileriniz Kişisel Verileri Koruma Yasası hükümleri uyarınca işlenmektedir. Tarafımızca kullanılan Güvenlik Sunucusu Yazılım SSL protokolü, İnternet düzeyinde tanınan bir şifreleme yöntemidir. Verilerinizin şifrelenmesi oturum açma verilerini, ödeme bilgileri dahil tüm kişisel verileri ve rezervasyon bilgilerini kapsar. Verilerinizin şifrelendiği size tarayıcınızdaki kapalı kilit simgesiyle belirtilir.

Verileriniz, ancak iş sürecimizin ihtiyaçları veya yasal zorunluluklar için gerekli oldukları sürece saklanmaktadır.

Veri toplama ve kullanma

Verilerin korunması

SunExpress, kişisel verilerinizi SunExpress internet sitesi, çağrı merkezi, bilet satış ofisleri, check-in kontuarları ve uçağa kabul kontrol noktaları, SunExpress ürün ve hizmetlerinin satışına yetkili seyahat acenteleri ve internet üzerinden faaliyet gösteren satış kanalları üzerinden toplayabilir ve burada belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu müddetçe saklayabilir.

SunExpress kişisel bilgilerinizi sadece bir rezervasyon amacıyla, rezervasyonunuzu gerçekleştirmek ve/veya daha önce verilmiş bilgileri tekrarlamanızı önlemek için ve yalnız gerekli kapsamda kullanır. Tarayıcınızın çerez kullanımına izin vermemesi halinde, rezervasyon için gerekli bilgileri her seferinde yeniden girmeniz gerekecektir. Kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmıyoruz. İş ortaklarımızın hizmetlerine karşılık yapacağınız rezervasyonları söz konusu iş ortaklarıyla gerçekleştireceksiniz. Bu konuda özel bir uyarıyla bilgilendirileceksiniz. Veri korumayla ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uymamız tabiîdir.

Bu web sitesi Google Inc. (“Google”) şirketinin web analiz hizmeti olan Google Analytics ürününü kullanır. Google Analytics “Çerez” adı verilen, bilgisayarınızca kaydedilen ve web sitesini kullanma biçiminizin incelenmesine izin veren metin dosyalarından yararlanır. Bu web sitesini kullanmanızla ilgili olup, çerezler sayesinde elde edilen bilgiler kural olarak Google’ın Birleşik Devletlerdeki bir sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir.
Bu web sitesinde IP anonimleştirme uygulanır. Böylelikle Google’ın IP adresi Avrupa Birliği üye ülkelerinde, ya da Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının taraf ülkelerinde önceden kısaltılır. Sadece istisnai durumlarda IP adresi tam olarak Google’ın Birleşik Devletlerdeki bir sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Google bu bilgileri, web sitesi sahibinin talimatıyla web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesinin faaliyetiyle ilgili raporlar hazırlamak ve sitesi sahibini site kullanımı ve İnternet kullanımıyla ilgili hizmetler hakkında bilgilendirmek için kullanır.
Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından iletilen, IP anonimleştirmeyle kısaltılan IP adresi Google’ın diğer verileriyle birleştirilmez. Çerez kaydını tarayıcınızın ilgili ayarları üzerinden engelleyebilirsiniz; ancak böyle bir durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini bütün kapsamlarıyla kullanamayacağınızı hatırlatmak isteriz. Bunun dışında, aşağıda verilen linkte mevcut tarayıcı eklentisini indirip kurarak çerez tarafından derlenen ve web sitesini kullanmanızla ilgili verilerin (IP adresiniz dahil) Google’a iletilmesini ve söz konusu verilerin Google tarafından işlenmesini önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr.

Bu web sayfası ilgi alanına dayalı reklamlar için Google Remarketing adlı bir Google yazılımı kullanmaktadır. Google dahil üçüncü hizmet sunucular İnternet üzerindeki web sitelerinde reklamlar gösterir ve bu amaçla bir ziyaretçinin bu web sitesini önceki ziyaretleriyle ilgili, kaydedilmiş çerezler kullanır. Böylelikle elde edilen (örneğin yaş grubu, muhtemelen cinsiyet ve ziyaret edilen sayfalar vasıtasıyla ilgi alanları) veriler sayfanın Google Analytics ile değerlendirilme raporuna dahil edilir. Çerezlerin Google tarafından bu amaçla kullanılmasını aşağıdaki URL’den yine Google tarafından hazırlanan tarayıcı eklentisini indirip kurarak önleyebilirsiniz: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Kullanıcı farklı bir seçenek olarak üçüncü şahısların çerez kullanımını devre dışı bırakmak için ağ reklam girişimi devre dışı bırakma sayfasını ziyaret edebilir: http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz.

Türkiye:
http://www.youronlinechoices.com/tr/reklam-tercihleriniz

Almanya:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

Belçika:
http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren
http://www.youronlinechoices.com/be-fr/controler-ses-cookies

Avusturya:
http://www.youronlinechoices.com/at/praferenzmanagement

Hollanda:
http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

İsviçre:
http://www.youronlinechoices.com/ch-fr/controler-ses-cookies
http://www.youronlinechoices.com/ch-de/praferenzmanagement
http://www.youronlinechoices.com/ch-it/le-tue-scelte
http://www.youronlinechoices.com/ch-rm/your-ad-choices

Büyük Britanya:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Fransa:
http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

İtalya:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Sojern Limited (“Turn Media”):
http://preferences-mgr.truste.com/?affiliateId=111

SunExpress üzerinde ilanlarımızı yerleştirdiğimiz web sitelerinin tedariki için üçüncü şahıslar tarafından hizmete sunulan teknolojilerden yararlanır. Bu teknolojiler size reklam sunmak için bu web sayfası ve üzerine ilanlarımızı yerleştirdiğimiz web sayfalarını ziyaretiniz ile ilgili bilgileri kullanır (sözü edilen bilgiler adınızı, adresinizi veya benzer kişisel verilerinizi içermez). Sunma sürecinde tarayıcınız üzerine tek bir çerez yerleştirilebilir veya kullanılabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi reklamlarımızı daha iyi yönetebilmemiz amacıyla, tarayıcınız üzerine web reklam ortağımız tarafından sağlanan web işaretçileri de yerleştirilebilir. Böylesi web işaretçileri bir arama motoru web sitemizi arar aramaz sunucularımızın tarayıcıyı hangi reklamın sitemize yönlendirdiğini belirten çerezi belirlemelerine imkân verir. Böylece derlenen bilgiler kişisel verilerinizi belirtmez. Reklam ortaklarımız ve veri toplamayı engelleme imkânları konusunda daha fazla bilgi için burayı tıklayın.

Bu internet sitesi, intelliAd Media GmbH firmasının, Sendlinger Str. 7, 80331 Münih, teklif yönetimli (bid management) internet analiz hizmetini kullanır. İhtiyaca yönelik tasarım ile bu internet sitesini en iyi hale getirmek için anonimleştirilen kullanım verileri toplanır ve toplu olarak kaydedilir ve bunun yanı sıra bu verilerden takma adlar kullanılarak kullanıcı profilleri oluşturulur. intelliAd Trackings (takip) kullanıldığında, çerezler yerel olarak depolanır. Anonimleştirilen kulanım verileri ve profilleri, internet sitesi ziyaretçisi olarak kimliğinize bir çıkarsama yapılmadan hem internet sitesi işletmecileri ve hem de intelliAd‘in diğer müşterileri tarafından da kullanılabilir. Kullanım verilerinizin (anonimleştirilerek oluşturulan) veri saklamasına ilişkin olarak gelecekte de buna itiraz hakkına sahipsiniz. Bunun için intelliAd Opt-Out (vazgeçme) fonksiyonunu kullanınız.

Veri İletimiyle ilgili Güvenlik Bilgileri

Güvenli teknolojiler kullanıyoruz; bilgileriniz Federal Veri Koruma Yasası hükümleri uyarınca işlenmektedir. Tarafımızca kullanılan Güvenlik Sunucusu Yazılım SSL protokolü, İnternet düzeyinde tanınan bir şifreleme yöntemidir. Verilerinizin şifrelenmesi oturum açma verilerini, ödeme bilgileri dahil tüm kişisel verileri ve rezervasyon bilgilerini kapsar. Verilerinizin şifrelendiği size tarayıcınızdaki kapalı kilit simgesiyle belirtilir.